top of page
Calculator

Krediethypotheek

Een krediethypotheek is een doorlopend krediet met je eigen woning als onderpand. Je spreekt van tevoren een kredietlimiet af met de geldverstrekker. Binnen deze kredietlimiet kun je zo vaak als je wilt geld opnemen of aflossen, totdat de afgesproken limiet is bereikt. Je betaalt alleen rente over het opgenomen geld in de hypotheek. Deze rente is altijd variabel.

De hoogte van de kredietlimiet is afhankelijk van je inkomen en de waarde van je woning. Een krediethypotheek werd vaak afgesloten door mensen die (tijdelijk) extra geld nodig hebben voor bijvoorbeeld een verbouwing of aanvulling op pensioen. Werd, want de krediethypotheek wordt nauwelijks nog aangeboden door geldverstrekkers.


Fiscale regels

Onder de fiscale regels tot 1 januari 2013 was het nog gunstig om via een krediethypotheek extra geld op te nemen, bijvoorbeeld voor een verbouwing. De rente over het extra geleende gedeelte was dan namelijk aftrekbaar in box 1. Aan het type lening werden geen eisen gesteld.

Als je nu echter de eigenwoningschuld verhoogt, dan dient die verhoging minimaal annuïtair te worden afgelost om recht te hebben op renteaftrek voor dat gedeelte. Indien de verhoging namelijk niet annuïtair wordt afgelost, dan valt dit deel van de schuld in box 3.

Aangezien een krediethypotheek geen hypotheek is die minimaal annuïtair wordt afgelost, valt slechts het tot 1 januari 2013 uit deze hypotheek opgenomen bedrag onder het overgangsrecht. Uiteraard is dit alleen het geval indien het geld ook is gebruikt in verband met de aanschaf, onderhoud of verbouwing van je eigen woning. Gelden die je vanaf 1 januari 2013 extra hebt opgenomen uit een krediethypotheek zullen niet aan de nieuwe fiscale voorwaarden voldoen.

De rente over dat bedrag is dan ook niet aftrekbaar.

bottom of page